Hammershøj, Vorning og Kvorning Sogne

Sønderlyng Herred, Viborg Amt

Vorning, Kvorning og Hammershøj sogne indgik i et fælles præstekald.


Kirkebogen for Vorning, Kvorning og Hammershøj 1702-1757
Kirkebogen er generelt udmærket at læse.
Der er dog nogle problemer og udfordringer.
"Transskriptionen" kan ses som PDF-fil her: Vorning 1702-1757.pdf
Der er ikke kontrolleret for stavefejl og fejlfortolkninger.
PDF-filen er sidst opdateret 10.03.2018

Manglende sider og problemer med årstal.
Der mangler nogle folieark. Det har åbenbart givet præsten/præsterne nogle problemer med årstallene.
Folie 18 og 38 mangler, men jeg tror ikke der mangler noget.
Folio 40-45 mangler. Folio 39b slutter med en optegnelse fra 20. marts 1707, og folio 46a starter med en optegnelse fra 9. april 1708.
Som det ser ud for mig, har præsten regnet med, at folio 46a fortsatte med 1707. Det ud som om præsten har skrevet årstal på som start på året for de efterfølgende år indtil 2012.
Det skal imidlertid læses som slut på året. Check evt. selv kirkedage og datoer for at få det rigtige årstal. Brug evt. www.geltzer.dk.
Fra 1713 ser det rigtigt ud igen.
Folio53b Folio 53b (opslag 46 i ny udgave) er lidt speciel. Det ser ud som om en præst har troet, at 1712 slutter midt på siden, det er måske også ham, der har skrevet "1712", blækket ser anderledes ud end det oprindelige. Han har derfor rettet 1. post Trinit. til 1. post Epiph., fordi det ser ud som om der står 15 jan lige efter og ikke 15 junj.
Lige før der er skrevet 1712 midt på siden er der D.Trinit. introduktion af Niels Christensen Kone, så den rettede dato er rettelig 15. juni 1. søndag efter trinitatis 1712.
På Danish Familysearh har jeg angivet årstal på alle opslag også for selv at kunne finde rundt.
Giv gerne besked på email, hvis jeg tager fejl med hensyn til disse årstal.

Forkortelser af navne.
Der er ofte brugt kraftige forkortelser af navne.
F.eks. er "Peder" både skrevet som "Per" og "P".
"Pedersdatter" kan være forkortet til "Pd."
P P P
Herover står der "Psens", "Pdaatter" og "Pd.", hvilket betyder "Pedersens", "Pedersdatter" og "Pedersdatter".

"Transkription"
Jeg har noget svært ved at holde styr på personerne i Hammershøj, Vorning og Kvorning, hvor nogle fra min slægt kommer fra.
Det skyldes bl.a. de mange forkortelser og nogle navnesammenfald.
F.eks. har Anders Pedersen Bondgaard to sønner, som begge hedder Peder, ganske vist med to hustruer.

Når jeg finder andres optegnelser, vil jeg gerne kontrollere oplysningerne, men der er ikke altid angivet kilder. Der er måske kun angivet slægtskab men intet om begivenhed eller noget andet, som kan underbygge påstanden. I disse tilfælde vil jeg gerne søge efter de nævte personer i kirkebogen.
Defor er jeg begyndt på en transkription af kirkebogen fra perioden 1702-1757.
I "transkriptionen" har jeg i de fleste tilfælde valgt at skrive personnavne fuldt ud så "Per" og "P" bliver til "Peder", "Pd." bliver til "Pedersdatter" og "Nielsd." bliver til "Nielsdatter".
Dette har jeg valgt at gøre for lettere at kunne søge efter navne i dokumentet.
Forskellige stavemåder for navne har jeg ikke med vilje lavet om på. Samme person kan f.eks. hedde både "Laurids", "Lauritz" og "Laurs".

Præster.
Laurits Thomsen Aabye ? til 1708, gift med Appollone Chrestensdatter.
Peder Marqvard 1708 til 1733, gift med Gjørrild Olesdatter og Barbara Torbensdatter.
Søren Fr. Vicardt kappelan 1731 til ?.
Jens Jensen Hasselager 1733 til ?, gift med Mette Eskildsdatter og Anna Cathrine Pedersdatter.

Degne.
Niels Jespersen Lindholt 1690 til 1708.

Hjælp til tydning, gode forslag m.v. er meget velkomne.

Opdateret 15-04-2018
Torben Bundgaard
torben@gnurk.dk