Får

Vium og Lysgård Sogne

Lysgård Herred, Viborg Amt

Vium og Lysgård sogne indgik i et fælles præstekald.


Kirkebogen for Lysgård 1770-1808
Kirkebogen er i dårlig forfatning. Jeg har derfor prøvet at lave en transskription af denne.
Transskriptionen kan ses som PDF-fil her: Lysgaard1770-1808.pdf
PDF-filen er sidst opdateret 28.01.2015.

Transskriptionen kan hentes som html med de sidste opdateringer og rettelser: Lysgaard KB 1770-1808

Ved hjælp af transskriptionen håber jeg, at det er muligt(forholdsvis let) at identificere de personer, hvor kun dele af navnet kan læses i kirkebogen.

Der kan søges på personnavne fra kirkebogen, FT1787, FT1801, nogle lægdsruller og en bog af Niels Blicher: Personsøgning.

Få en PDF-fil med alle registrerede navne, pt. 3661 (nogle få fra Vium kirkebog): Navneliste.pdf

Jeg har benyttet mig af både den gamle og den nye udgave af kirkebogen, som den findes på DanishFamilySearch, Arkivalieronline har kun den nye udgave.

Der hvor den gamle udgave kun svagt kan læses, er den nye udgave i nogle tilfælde tydelig eller i det mindste læselig.
Der hvor den nye udgave er helt sort, kan den gamle udgave i nogle tilfælde læses.

Nogle få steder ved dødsfald kan halvdelen af alderen læses "...6".
Er personen død 46 år gammel, eller er det 56 år eller ...?
Originalen kan måske give svaret! Men jeg har ikke været på arkivet for at undersøge dette.

Min egen interesse for Vium og Lysgård
Kartofler Jeg har aner, som har boet i Vium og Lysgård.

Kartoffeltyskerne fik hedearealer til opdyrkning,
nogle af disse arealer blev tidligere benyttet til græsning for får.
Det var ikke populært hos folk i Vium og Lysgård,
at store dele af heden blev taget fra dem.
De måtte efter inddragelse af disse hedearealer købe uld til strikning af hoser.
Det var en alvorlig sag, da en væsentlig del af deres indtjening kom fra salg af hoser.
Nogle af mine aner var kartoffeltyskere!

Steen Steensen Blicher
Steen Steensen Blicher er født i Vium i 1782. Han henlægger "E Bindstouw" til Lysgård.
Han nævner skoleholderen Kræn Koustrup, som var Skwolmæjster om vinteren og Muhrmæjster om sommeren.
Skoleholderen Christen Pedersen Koustrup nævnes ofte i kirkebogen,
især hans hustru var ofte fadder ved dåb eller publikation i kirken i Lysgård.

Niels Blicher
Steen Steensen Blichers far Niels Blicher var præst i Vium og Lysgård fra 1779 til 1796.
Hans indsættelse kan findes i kirkebogen, og hans efterfølger Daniel Grønbechs indsættelse er også noteret.

Niels Blicher har i "Topographie over Vium Præstekald 1795, Blicher-Selskabet 1978" beskrevet de to sogne.
Ud over bl.a. landskabet og dyrelivet, har han også beskrevet dagliglivet, som det var for folk i disse fattige sogne.
Han fortæller også om, hvordan der holdtes forårsfest første Pinsedag, og om hvordan et bryllup foregik.
Niels Blicher har levende beskrevet sig selv og sine forgængere i præsteembedet.
Der er så meget at fortælle fra hans bog, at jeg næsten ikke kan holde....!
Men læs den hellere selv!

Han har et kapitel "Anhang, Præsterne siden Reformationen"
Præsterne i Vium (og Lysgård), et udtræk som jeg har lavet:
1. Søren Jensen: 1537-1563
2. Kjeld Nielsen: 1563-1565
3. Jens Sørensen: 1565-1592
4. Thøger Jensen: 1592-1620
5. Thomas Christensen: 1620-1627
6. Erich Christensen: 1627-1651
7. Thøger Thomasen: 1651-1694
8. Daniel Andersen: 1694-1724
9. Anders Danielsen Thorning: 1724-1751
10. Peder Andersen Lyngbye: 1751-1769
11. Niels Jensen Gundestrup: 1769-1779
12. Niels Blicher: 1779-


Opdateret 19-10-2016
Torben Bundgaard
torben@gnurk.dk