Holger Pedersen Bundgaard engelsk flag dansk flag
Opdateret 03.10.2014
Torben Bundgaard

Holger Bundgaard
holger Holger blev født i Formyre den 2. februar 1902. Han havde 2 ældre brødre, en ældre søster og 2 yngre brødre. De to ældste brødre hed Aksel Marinus og Hans Kristian, søsteren hed Johanne og de 2 yngste brødre hed Thorvald og Henning. Aksel Marinus blev præst, Hans Kristian overtog fødegården, Johanne drev en overgang en købmandsforretning, Thorvald døde ung af influenza, og Henning drev som ung en gård i Lindum sammen med min far.

holger Men det er jo min far, jeg vil fortælle om.
I 1923 blev han indkaldt til militærtjeneste. Han blev udtaget til såkaldt arbejdssoldat og gjorde tjeneste ved militærets geodætiske afdeling. Han var med til at opmåle dele af Fyn og opholdt sig bl.a. i Korint.

Han ville gerne være politibetjent og søgte i 1933 en stilling som sådan i Fjends-Nørlyng herreders politikreds. Jeg har fundet afskrift af anbefalinger, som han har vedlagt sin ansøgning. Han fik ikke stillingen.

Min far fortalte aldrig noget særligt om 2. Verdenskrig, men jeg fik dog som barn vist en lille folder, som gjorde grin med Hitler: "Her er fire svin, find det femte svin". Den er desværre blevet foldet så mange gange, at den er meget beskadiget. Desuden har jeg fundet det pas , som min far fik udleveret i forbindelse med Danmarks besættelse.